Kancelariji za mlade opštine Ruma odobren projekat u iznosu od 276.000,00 dinara

Written by Kancelarija za mlade. Posted in Vesti

Kancelarija za mlade opštine Ruma aplicirala je kod Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu na Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine i dobila finansijska sredstva u iznosu od 276.000,00 dinara. Sredstva su dodeljena za realizaciju projekta „Akademska mobilnost“, koji ima za cilj da poveća nivo mobilnosti mladih sa teritorije rumske opštine i time im omogući sticanje iskustava iz oblasti omladinskog rada koje će u okviru projekta preneti na svoju lokalnu zajednicu. Glavna projektna aktivnost podrazumeva posetu univerzitetu, omladinskom centru i nevladinim organizacijama u Beču. Nakon ove studijske posete u planu je održavanje interaktivnih tribina kao i osnivanje Saveza studenata opštine Ruma. Projekat se realizuje u okviru programa Lokalna Akademska Mreža, stoga su ciljna grupa studenti naše opštine. Pravo učešća u projektu i priliku da posete Beč imaće 30 studenata, a javnost će naknadno biti obaveštena o mogućnostima učešća na projektu.

Odluka o dodeli sredstava iz budžeta opštine Ruma za redovne aktivnosti i programe udruženja sa teritorije opštine Ruma.

Written by Kancelarija za mlade. Posted in Vesti

Nakon sportskih i kulturnih organizacija, na jučerašnjoj sednici Veća, usvojena je i Odluka o dodeli sredstava iz budžeta opštine Ruma za redovne aktivnosti i programe udruženja sa teritorije opštine Ruma. Predlog listu je sačinila Komisija za dodelu sredstava za redovne aktivnosti i programe udruženja, a od raspoloživih 7,8 miliona dinara, ostavljena je rezerva u visini od blizu milion dinara.
Komisija je razmatrala ukupno 39 prijava, a sredstva su dobila 32 udruženja. Dodeljeno je ukupno 6.858.000 dinara. Devet udruženja, koja su mlađa od dve godine, nisu imala pravo konkurisanja, a nisu razmatrane ni tri prijave udruženja čije je sedište van opštine Ruma.
Projekti, odnosno programi, se moraju realizovati za namenu navedenu u zahtevu, a odobrenu ovom Odlukom.
Izveštaj o utrošku sredstava, korisnik podnosi Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Ruma, u roku predviđenom ugovorom ili na zahtev Odeljenja, koji iste prosleđuje Odeljenju za privredu i budžet na dalju nadležnost.
Komisija za dodelu sredstava za programe i projekte iz oblasti kulture vrši praćenje realizacije ove Odluke.
U toku realizacije ove Odluke, Komisija ima pravo da Opštinskom veću predloži izmenu Odluke, kao i predlog Aneksa Ugovora.

Obrazac zahteva za UDRUZENJA

Odluka o dodeli sredstava

Nagrađeni najbolji studenti

Written by Kancelarija za mlade. Posted in Vesti

Na osnovu člana 5. Odluke o prenosu sredstava iz budžeta Opštine Ruma za dodelu pomoći u vidu novčane nagrade studentima sa visokom prosečnom ocenom broj 451-5-1/2014-I od 27. 02. 2014. godine, po Predlogu Komisije za dodelu novčane nagrade studentima sa visokom prosečnom ocenom u školskoj 2012/2013. godini broj 451-5-39/2014-I od 31. 03. 2014. po sprovedenom Javnom pozivu za dodelu novčane nagrade studentima sa visokom prosečnom ocenom u školskoj 2012/2013. godini broj 451-5-3/2014 od 27. 02. 2014. godine, a u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Ruma (“Sl. list opština Srema“, broj 38/2013), predsednik Opštine Ruma, donosi

O D L U K U
O DODELI NOVČANE NAGRADE STUDENTIMA SA VISOKOM PRESEČNOM OCENOM U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI

Dodeljuje se ukupno 3 (tri) novčane nagrade za studente prve godine osnovnih studija prvog stepena – osnovnih akademskih studija ili osnovnih strukovnih studija, za školsku 2012/2013. godinu:
- ukupno 7 (sedam) novčanih nagrada za školsku 2012/2013. godinu studentima druge godine studija prvog stepena-osnovne akademske ili osnovne strukovne studije.
- ukupno 6 (šest) novčanih nagrada za školsku 2012/2013. godinu studentima treće godine studija prvog stepena-osnovne akademske ili osnovne strukovne studije.
- ukupno 10 (deset) novčanih nagrada za školsku 2012/2013. godinu studentima četvrte godine studija prvog stepena-osnovne akademske ili osnovne strukovne studije.
- ukupno 6 (šest) novčanih nagrada za školsku 2012/2013. godinu studentima studija drugog stepena – diplomske akademske studije (master), specijalističkih strukovnih studija i specijalističkih akademskih studija.
Visina novčane nagrade iznosi 10.000,00 (desethiljada) dinara za studente sa najvišim prosekom za svaku godinu studija i 6.000,00 (šesthiljada) dinara za ostale studente, jednokratno, bez obaveze vraćanja.

Spisak nagrađenih studenata

Prijavite se na 18. evropski Kamp lepih umetnosti u Češkoj

Written by Kancelarija za mlade. Posted in Vesti

Evropski Kamp lepih umetnosti održaće se u mestu Horni Jeleni, Češka Republika, od 17. jula do 2. avgusta 2014. godine. Preko 200 učenika uzrasta od 8 do 19 godina biće u prilici da učestvuje na Kampu čiji je fokus na međusobnom razumevanju kroz univerzalni jezik muzike.

Kamp se održava već 17 godina zaredom, od 1997. godine. Od tada se više od 3.000 mladih muzičara iz 28 zemalja pridružilo Kampu. Ove godine, kamperi mogu da borave u kampu između 7 i 17 dana i izaberu između 8 glavnih i 13 izbornih programa.

Kamp lepih umetnosti namenjen je mladim ljudima, sa ciljem da učesnicima pruži priliku da sviraju u velikom ansamblu kao što su simfonijski orkestar, simfonijski bend, ili da pevaju u horu. Stvaranje muzike u velikim grupama motiviše studente da razvijaju svoje talente. Pored muzičkog programa nude se i kursevi glume ili engleskog teatra, tokom kojih učesnici mogu da poboljšaju znanje engleskog jezika. Ovaj jedinstveni edukativni projekat dobio je podrušku UNESKO 2004. godine.

Više informacija, cenovnik boravka, kao i aplikacioni formular možete naći na sajtu www.chtm.cz. Rok za prijavu je 31. maj 2014. godine.

Posicionamiento web SEO